Kontaktujte nás

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje vložené uživatelem budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů údajů a zrušení směrnice 95/46. / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení.


Prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů odpovídající danému riziku.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit nebo zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného oprávněného zájmu Kastaro-NVP máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

Pro více informací o zpracování osobních údajů či pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu info.stavimespolu@gmail.com

E-mail: info.stavimespolu@gmail.com

Telefon: +420 773 188 247

STAVIME SPOLU s.r.o.